Karolina Kakolowicz

Polish Psychologist Association

About me

Nazywam się Karolina Kąkołowicz, jestem dyplomowanym psychologiem jednolitych studiów magisterskich organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie (obecnie Uniwersytet SWPS) oraz terapeutą I stopnia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Od 2016 roku ściśle współpracuję oraz znajduję się na liście członków Polish Psychologist’ Association (PPA) - polskiej organizacji charytatywnej prężnie działającej na rynku Brytyjskim.
Posiadam udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej, terapeutycznej i poradnictwie psychologicznym z osobami w różnym wieku i odmiennej przynależności kulturowej.

Moim priorytetem jest stałe doskonalenie się w pracy psychologicznej jak i terapeutycznej oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji, a także zdobywanie nowej wiedzy o czym świadczy fakt, że od października 2017r. rozpoczęłam naukę na studiach podyplomowych na kierunku psychotraumatologia organizowanych przez Uniwersytet Gdański (UG). Natomiast po ich ukończeniu planuję rozpocząć Szkołę Terapii Poznawaczo-Behawiorajnej (CBT).
Do obszaru moich zainteresowań należy między innymi leczenie traumy i syndromu stresu pourazowego (PTSD) poprze niezwykle skuteczną metodę, niestety jeszcze mało znaną w Polsce (Brainspotting).
W obecnej chwili staram się o członkostwo w The British Psychological Society (BPS) oraz akredytację w British Association for Counseling & Psychotherapy (BACP).

Zawsze w swojej pracy kieruję się zasadami zgodnymi z kodeksem etyki zawodowej psychologa i psychoterapeuty, a każdy przypadek traktuję indywidualnie i poświęcam jemu całą swoją uwagę. Aktywne słuchanie i empatia to cechy, które są podstawą każdego spotkania terapeutycznego. Natomiast wszystkie emocje powstające w jego toku uważam za równie istotne i wartościowe. W pracy nie skupiam uwagi na tym jak wyzbyć się niepożądanych emocji, zaś staram się wskazać lub pomóc odnaleźć drogę do kontrolowanego i świadomego ich przeżywania. Wychodzę z założenia, że nie ma sytuacji ”nie do rozwiązania”. Dlatego też zawsze staram się zarażać optymizmem oraz zachęcam do zmiany i pozytywnego spojrzenia na przyszłość. Wspieram, motywuję i pomagam każdemu pacjentowi lepiej zrozumieć siebie i odnaleźć utraconą radość życia i podnieść jego duchową wartość.

Zajmuje się terapią indywidualną i grupową skierowaną dla osób dorosłych i młodzieży. Do obszarów mojej pracy należy między innymi leczenie zaburzeń traumatycznych, lękowych, depresyjnych, nerwicowych i osobowości. Pracuję z osobami przeżywającymi poczucie zagubienia, pustki i paniki, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz doświadczających problemów w związkach lub innych relacjach interpersonalnych bądź też seksualnych. Zajmuję się pracą z uzależnieniami, DDA, DDD i szeroko rozumianymi zaburzeniami zachowania i rozwoju emocjonalnego oraz wspieraniem rozwoju wewnętrznego poprzez podnoszenie samooceny i samopoznanie.


Training and qualification

- Studia Podyplomowe na kierunku psychotraumatologia (Uniwersytet Gdański , Gdańsk 2017 - aktualnie)
- I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Centrum Terapii TSR, Sopot 2011)
- Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Sopot 2006 - 2011)

Contact details

Phone number: 07956461707
Email: kkakolowicz@icloud.com
Website
Working at: Old Street & Skype

Professional affiliation:

Polish Psychologists' Association

Works with

Individuals, Young People, Adolescents, Families

Days working at the practices:

Tuesdays